Budowa domu – Uzyskaj zgodę

Budowa domu – Uzyskaj zgodę

Planujesz rozpocząć budowę domu jednorodzinnego? Poznaj niezbędne dokumenty i kroki do podjęcia.

Przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego konieczne jest uzyskanie zgody na jego budowę. Istnieją dwie opcje:

Pozwolenie na budowę – jest to decyzja wydana przez urząd, uprawniająca do budowy domu na danej działce.

Zgłoszenie budowy – polega na powiadomieniu urzędu o zamiarze budowy (tzw. zgłoszenie budowy), co skutkuje otrzymaniem tzw. milczącej zgody. Jest to procedura prostsza niż uzyskanie pozwolenia na budowę i umożliwia szybkie rozpoczęcie prac budowlanych.

Warto sprawdzić, kiedy zgłoszenie budowy nie wystarczy i konieczne będzie uzyskanie pozwolenia.

Budowa domu – Uzyskaj zgodę – Pozwolenie na budowę

Budowa domu - Uzyskaj zgodę

Jeśli planujesz rozpocząć budowę domu jednorodzinnego, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli:

 1. Obszar oddziaływania domu, określony przez projektanta, wychodzi poza granice działki lub działek, na których ma być zbudowany dom. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji “Czym jest obszar oddziaływania domu jednorodzinnego”.
 2. Wymagane jest przeprowadzenie postępowania środowiskowego, które może być konieczne zgodnie z przepisami prawa. Jest to szczególnie istotne, gdy działka znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody. W takiej sytuacji urząd powiatowy lub urząd miasta może zainicjować postępowanie w celu oceny potencjalnego wpływu budowy na środowisko. Szczegóły na temat postępowania środowiskowego znajdziesz w odpowiedniej sekcji.

W pozostałych przypadkach, czyli gdy powyższe warunki nie są spełnione, decyzję o zgłoszeniu budowy lub złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę podejmujesz samodzielnie.

Czym jest obszar oddziaływania domu jednorodzinnegoFirmy budujące domy

Obszar oddziaływania domu jednorodzinnego to obszar wokół planowanego budynku, gdzie obowiązują pewne ograniczenia dotyczące zagospodarowania i zabudowy terenu. Każdy dom ma określony obszar oddziaływania, który obejmuje teren, na którym zgodnie z przepisami prawa zabronione jest umieszczanie obiektów mogących być uciążliwe dla mieszkańców domu.

Jeśli obszar oddziaływania domu wykracza poza granice Twojej działki, na przykład na sąsiednią działkę, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektant, który przygotował projekt budowlany, jest odpowiedzialny za określenie obszaru oddziaływania domu. Pełną definicję obszaru oddziaływania obiektu można znaleźć w artykule 3, punkcie 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Na czym polega uzyskanie zgody

Zanim przystąpisz do budowy domu, warto sprawdzić, czy dla obszaru, na którym znajduje się Twoja działka, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Możesz uzyskać tę informację kontaktując się z urzędem powiatowym lub urzędem miasta, w zależności od położenia Twojej działki.

Jeśli dla Twojej działki:

 • nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dodatkowe dokumenty nie będą wymagane.

Możesz rozpocząć budowę domu, czyli prace budowlane, gdy:

 • geodeta wytyczy obszar przeznaczony pod dom na działce,
 • przeprowadzisz niwelację terenu poprzez zlecenie pomiarów geodezyjnych i odpowiednie profilowanie gruntu, np. wyrównanie terenu,
 • dokonasz podłączenia do sieci infrastruktury technicznej, tj. dostaw prądu i wody,
 • zagospodarujesz teren budowy poprzez np. ogrodzenie go i umieszczenie na nim kontenerów, które będą wykorzystywane przez robotników podczas budowy.

Co należy przygotować przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę:

Wniosek o pozwolenie na budowę.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, w formie papierowej w trzech egzemplarzach lub elektronicznej.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, jeśli przepisy wymagają ich dostarczenia, lub kopie tych dokumentów.

Zaświadczenie potwierdzające, że projektant posiada odpowiednie uprawnienia do projektowania domów, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (np. izbę architektów) i aktualne na dzień opracowania projektu.

Oświadczenie potwierdzające Twoje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Decyzję o warunkach zabudowy, jeśli na obszarze Twojej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (możesz uzyskać informacje na temat uzyskania decyzji o warunkach zabudowy).

Oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Potwierdzenie dokonania płatności, (jeśli część domu wykorzystasz w celach innych niż mieszkalne, np. prowadzenie sklepu lub warsztatu).

Inne dokumenty, jeśli urząd wymaga ich dostarczenia – zasięgnij informacji w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta, czy są potrzebne dodatkowe dokumenty.

Materiały do pobrania
Wniosek_o_pozwolenie_na_budowę_(PB-1).docx 0.02MB
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-budowe-domu

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Otwórz plik z wnioskiem o pozwolenie na budowę w nowym oknie. Następnie pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek – możesz to zrobić w domu, w urzędzie powiatowym lub w urzędzie miasta. Jeśli wszystkie dane nie zmieszczą się we wniosku, otwórz plik w nowym oknie i dodaj brakujące informacje w załączniku “informacje uzupełniające”. Możesz tam dopisać na przykład dane kolejnych inwestorów lub pełnomocników.

Alternatywnie, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę przez internet – na portalu e-Budownictwo.

Do wniosku dołącz projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Jeśli przepisy wymagają, dodaj również opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty lub ich kopie.

Dołącz zaświadczenie potwierdzające, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów – szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednim dziale.

Wypełnij oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pobierz oświadczenie, wypełnij je w domu lub weź je w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta.

Jeśli na obszarze Twojej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dołącz decyzję o warunkach zabudowy.

Dołącz oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Jeśli część domu będzie użytkowana w celach inne niż mieszkaniowe, dołącz potwierdzenie dokonania płatności.

Złóż wszystkie dokumenty w odpowiednim urzędzie – informacje na temat tego, gdzie składać wniosek, znajdziesz w sekcji “Gdzie składasz wniosek”.

Czekaj na odpowiedź urzędu.

Budowa domu zrealizowana w Warszawie, budowa domów jednorodzinnych mazowieckie.

KALKULATOR BUDOWY DOMU

Zapraszamy na nasze budowy lub do naszych realizacji.

Zapraszamy również do naszej firmy: RENTIRO Wynajem sprzętu budowlanego i usługi koparko-ładowarką | PUR-CONCEPT Izolacje natryskowe pianką PUR oraz DUOTHERM Projekty i wykonawstwo instalacji wewnętrznych


KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ
DOKŁADNĄ MAPĘ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI tel. 663 544 882
e-mail: biuro@poldom.eu
ZNAJDŹ NAS ul. św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

  WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

  Dodaj plik

  (Max. wielkość pliku 5MB)
  Akcepuję politykę prywatności