Budowa domu 8% VAT

Dawidy Bankowe - osiedle Oleńki

Budowa domu 8% VAT

Budowa domu profity
– jakie profity przysługują z tytułu kompleksowej budowy domu z POLDOM?

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, ale istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnych stawek w usługach budowlanych. Stawka 8% może być zastosowana przy pracach związanych z obiektami budowlanymi objętymi społecznym programem mieszkaniowym, takimi jak budynki mieszkalne lub ich części. Klasyfikacja obiektu według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) jest istotna, jednak samo jej spełnienie nie gwarantuje zastosowania preferencyjnej stawki.

W przypadku dużych budynków mieszkalnych (pow. 300 m2) lub lokali o dużej powierzchni (pow. 150 m2), preferencyjna stawka może być stosowana tylko do części powierzchni zakwalifikowanej do społecznego programu mieszkaniowego.

Preferencyjne stawki VAT w usługach budowlanych

Stawka preferencyjna obejmuje również prace konserwacyjne, a jej zastosowanie potwierdza orzecznictwo NSA. Jednakże, istnieje limit, gdzie wartość towarów stanowiących część robót konserwacyjnych przekraczająca 50% podstawy opodatkowania wyłącza zastosowanie preferencyjnej stawki.

Ważne jest, że preferencyjna stawka VAT może być stosowana przez generalnych wykonawców. Ponadto, dotyczy nie tylko prac budowlanych, ale także przebudowy obiektów, pod warunkiem, że obiekt będzie kwalifikował się do społecznego programu mieszkaniowego po przebudowie.

Stawka 8% nie obejmuje infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. W przypadku robót instalacyjnych czy montażowych, stawka preferencyjna ma zastosowanie tylko do zakresu objętego preferencją. Dla robót budowlanych poza budynkiem obowiązuje stawka 23%.

Z POLDOM zbudujesz dom stosując obniżony VAT 8 %, a nie 23 % tak jak w przypadku, gdybyś budował sam.

W kompleksowych usługach budowlanych, preferencyjna stawka VAT może być zastosowana na całość świadczenia, uwzględniając koszty dodatkowe, zgodnie z orzecznictwem sądowym. Stanowisko to potwierdzają organy skarbowe (zob. interpretację nr IPPP2/443-55/10-4/RR) oraz orzecznictwo sądowe. Przykładowo NSA w wyroku z 17 czerwca 2011 r. o sygn. akt I FSK 901/10.

Jak obliczyć ile zaoszczędzimy w wyniku zastosowania 8% stawki VAT zamiast 23% VAT?

Aby obliczyć ile zaoszczędzimy uwzględniając różnicę między 8% a 23% stawką VAT, można skorzystać z poniższego wzoru:


budowa domu oszczędności

Budowa domu krok po kroku, czytaj również budowa domów pod klucz 

Jaka firma buduje domy pod klucz?

KALKULATOR BUDOWY DOMU

Zapraszamy na nasze budowy lub do naszych realizacji.

Zapraszamy również do naszej firmy: RENTIRO Wynajem sprzętu budowlanego i usługi koparko-ładowarką | PUR-CONCEPT Izolacje natryskowe pianką PUR oraz DUOTHERM Projekty i wykonawstwo instalacji wewnętrznych